Geld Lenen – Wat Zijn Leningen?

Welkom op de website die u helpt bij het vinden van de juiste informatie op financieel gebied. U vindt hier onder andere informatie over verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Alle onderwerpen bestaan uit een korte introductie en verschillende onderdelen die dieper op het onderwerp in gaan. Het aantal onderdelen verschilt per onderwerp, zij hebben echter gemeen dat ze over de juiste informatie beschikken.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen vindt u op deze website ook informatie over sparen, lenen, schulden, investeren en beleggen. Allemaal onderwerpen die zowel op het werk als ook in het dagelijks leven goed van pas kunnen komen. Hiernaast worden ook nog de creditcard en de bankrekening behandelt. Onderdelen die bij deze onderwerpen niet aan bod zijn gekomen kunt u zeer waarschijnlijk terug vinden onder het kopjes algemeen of alles omtrent financiën. Hier worden meerdere onderdelen kort en bondig omschreven, bijvoorbeeld over de beurs en de belastingdienst.

Lenen

Als we over een lening praten hebben we het over een instelling (meestal banken) of persoon die geld verstrekt aan een andere instelling of persoon. Dit geld wordt dan vervolgens in termijnen terug betaald (aflossen).

Wanneer men leent wordt er rente aan de kredietverstrekker betaald.

Autoleningen, hypotheken (de meest gebruikte vorm), doorlopend krediet, en persoonlijke leningen, credit cards (duur lenen) zijn allen soorten en voorbeelden van leningen.

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is in feite een bankterm voor een kredietvorm waarbij de leensom telkens geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen, gedurende de vastgestelde looptijd. Over dit krediet wordt vervolgens rente betaald, welke in de leenovereenkomst wordt vermeld. Echter komen wijzigingen hierbinnen vaak voor.

 De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen (tot een voorafgestelde maximum), waardoor de looptijd wordt verkort.

Hier geldt; hoe hoger het limiet, hoe lager de rente.

Persoonlijke lening

Bij het afsluiten van een persoonlijke lening betaald u een hogere rente. Dit heeft te maken met het ontbreken van een onderpand.

Er wordt bij een persoonlijke lening per maand een vast bedrag afbetaald, met een vaste looptijd, tegen een vaste rente. Wanneer de looptijd vervolgens voorbij is, is de schuld afbetaald zonder dat er extra kosten of rentewijzigingen aan te pas zijn gekomen. Tussendoor bijlenen is niet mogelijk, wat een persoonlijke lening minder flexibel dan andere leningen maakt. Echter komt u niet voor verrassingen te staan.

Oversluit lening

Wanneer u uw lening oversluit, maakt u de overstap van de ene aanbieder naar een andere. Dit is vaak het geval wanneer men meerdere leningen heeft openstaan bij verschillende aanbieders. Het onderbrengen in één gezamenlijke lening kan dan voordeliger zijn (lagere rente) en bied meer overzicht.

Het is hier vooral belangrijk om de voorwaarden van de leningen goed door te nemen; het wel of niet boetevrij aflossen kan een obstakel zijn.

 Wanneer u bij verschillende en/of dure geldschieters in het krediet staat, kan het ook handig zijn om uw kredieten te laten overnemen. Denk bij dure geldschieters aan creditcard en postorderbedrijven, zij vragen vaak enorme rentepercentages. Veel kredietverstrekkers zijn bereid om uw huidige lening(en) over te nemen tegen een lagere rente

Overbruggingskrediet

Het woord zegt het al, bij een overbruggingskrediet wordt er een periode (beperkt) overbrugt. Dit is van toepassing in situaties waarin er eerst betaald moet worden (geld nodig is voor andere doelen), voordat men kan aflossen. Dit is vaak het geval bij de aankoop van een huis, waar het geld van het verkochte huis later pas ontvangen wordt.

Achtergestelde lening

Deze rekening houdt in dat hij momenteel als minst belangrijke wordt aangesteld. Dit betekend dat deze rekening pas als laatste, na alle andere schuldeisers, afgelost wordt. Vooral bedrijven maken veel gebruik van deze rekening. Dit gaat echter samen met een hoger risico en een hogere rente.

Huurkoop

Huurkoop is een speciale vorm van kopen op afbetaling. Hier wordt de koper pas eigenaar nadat de laatste termijn is betaald, oftewel nadat de lening volledig is afgelost. Tijdens deze aflossing mag de koper het aangeschafte product of dienst niet verkopen of verhuren (ook aansprakelijk voor eventuele schade). Bij huurkoop moet een akte (door de wet opgesteld) worden opgesteld waarin de volledige koopprijs, het aflossingsschema en het voorbehoud m.b.t. de eigendomsovergang vermeld moeten staan. Dit is een absolute voorwaarde van huurkoop.

Voordelen van huurkoop zijn: duidelijkheid over hoeveel en hoe lang u moet betalen, direct van uw aankoop gebruik maken, en de rente is gedurende de gehele looptijd gelijk. Nadelen zijn echter dat u meestal 25 procent moet aanbetalen, en er kan boete optreden bij vervroegde aflossing.

WOZ krediet

Bij een WOZ-krediet is het te lenen bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning en de hoogte van de samenhangende hypotheek. Deze zogenoemde WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de berekening van een aantal lokale belastingen, en ontvangt u jaarlijks van de gemeente. De te betalen rente voor deze lening is vaak aantrekkelijk aangezien uw eigen woning als extra zekerheid dient.

Het WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken, en heeft veel weg van een Tweede Hypotheek.

Leasen

Bij leasing betaalt u een aantal jaren een vast bedrag per periode (per week/maand). Meestal wordt leasing als een financieringsvorm gebruikt voor bedrijfsmiddelen en onroerend goed, en voor (duurzame) consumptiegoederen als voornamelijk auto’s en kopieer/print apparatuur.

Leasen is een soort huur(koop)overeenkomst waarbij de lessor (de juridische eigenaar) een zaak voor een bepaalde periode ter beschikking stelt aan de lessee. De lessee betaalt daarvoor een vaste vergoeding aan de lessor. De lessor blijft juridisch eigenaar van de geleasde goederen.

Er zijn drie hoofdvormen: operationele leasing (soort van huren, off-balance financiering), financiële leasing (soort van huurkoop), en sale and lease back (lessee eerst eigenaar).

Rente

Naast het afsluiten van een lening betaald uw rente. Dit wordt gezien als een vergoeding voor het lenen van het geld. Als de rente stijgt kan dat doorwerken in het totale bedrag dat u verschuldigd bent, met andere woorden; het bedrag dat u aan rente moet terugbetalen wordt hoger. Dit zogenaamde risico van het stijgen van de rente van uw lening wordt het renterisico genoemd. Dit komt voor bij hypothecaire (hypotheek) en doorlopende leningen (bijvoorbeeld creditcard, of rood staan).

U kunt de risico´s van een rentestijging beperken door een financieel plan te maken, een keuze te maken tussen vaste en variabele rente, een looptijd te bepalen, en uw lening op te delen in verschillende periodes (voor elk een verschillend rentepercentage).

Schulden

Kort gezegd is een schuld een openstaand bedrag dat betaald moet worden.

Er kan een onderscheid worden gemaakt in;

– persoonlijke schulden

– bedrijfsschulden

– overheidsschulden

De eerste twee dienen volgens afspraken binnen een bepaald termijn te worden terugbetaald. Bij overheidsschulden gaat het meestal enkel om het terugbetalen van de rente op de schuld.

Daarnaast kan er ook een onderscheid worden gemaakt in schulden op basis van;

– leningen

– vorderingen van derden (levering van diensten/goederen)

– vorderingen als gevolg van schade (aan eigendommen van derden)

– dergelijke als gokschulden

Wanneer we praten over afspraken met de bank over ´rood staan´, ookwel afspraken over een rekening-courantkrediet, wordt er een kredietlimiet (het maximale bedrag dat de klant rood mag staan) vastgesteld. Dit verschilt weer per bank, en hangt onder andere af van leeftijd.