Hypotheken

Wanneer u financiering nodig heeft voor een langer termijn is het voordelig een hypotheek af te sluiten. Een hypotheek is bij wijze van spreken een lening met onderpand, en tevens één van de meest gebruikte vormen van lenen. Het wordt vaak gebruikt om grote producten aan te schaffen zoals vastgoed. Bij deze lening geldt het huis als onderpand voor de lening, zodat de bank of een andere geldverstrekker een waarborg heeft voor het geval dat de lening niet op tijd of conform de regels opgesteld in het leencontract wordt afbetaald. In dit geval krijgt de geldverstrekker het huis in zijn bezit.

Vervolgens worden deze hypotheken vaak voor meer dan 20 jaar vastgezet om renteschommelingen te vermijden. Het hypotheekrecht is ingeschreven in een openbaar register, het hypotheekregister.

Daarnaast is er, naast de invloed van de hypotheek op de economie, ook invloed vanuit de economie op de hypotheekmarkt. Voornamelijk fluctuerende rentes en beleggers (speculaties etc.) zorgen voor verschillen in hypotheekkosten.

Een overzicht van alles wat er op internet over hypotheken te vinden is vindt u in de Hypotheekwebgids. Voor meer informatie en interessant nieuws rondom hypotheken kunt u terecht bij http://hypotheken.blog.nl.

Tweede Hypotheek

Een tweede hypotheek is in principe niets anders dan een extra lening op uw eigen woning, en geen aparte hypotheekvorm. Via de overwaarde van uw woning kunt u naast de bestaande hypotheek nog een 2de hypotheek afsluiten. U maakt dan zodoende weer geld vrij voor andere doeleinden.

Meestal wordt de tweede hypotheek afgesloten om een verbouwing mee te financieren. Dit is handig, omdat het huis na de verbouwing in waarde stijgt, en hiermee kan rekening worden gehouden door de hypotheekverstrekker bij het bepalen van de overwaarde. Ook voor het betalen van grote aankopen zoals een boot, auto of studie kan een tweede hypotheek worden afgesloten. In dit geval is het voordeliger dan een lening, omdat de rente vaak lager is en er ook nog gebruik kan worden gemaakt van de belastingaftrek (kosten zijn fiscaal aftrekbaar). Wel moet er sprake zijn van overwaarde of bij de eerste hypotheek moet niet maximaal geleend zijn.

Offerte

Een offerte is een formele aanbieding van werkzaamheden. Gegevens als een algemene beschrijving van het product, de prijs, de voorwaarden, de geldigheidsdatum en een geldige ondertekening kunt u hierin terugvinden.
U kunt meerdere offertes aanvragen, deze vergelijken en een verantwoorde keuze maken.
Tevens kunt u in elke hypotheekofferte de effectieve rente vinden. De effectieve rente is de daadwerkelijk te betalen rente, waarin de eventuele afsluitkosten verwerkt zijn, en de vermelding van wanneer er betaald wordt.

Hypotheekrente

De hoogte van de rente speelt een grote rol; voor veel Nederlanders is dit het enige waar naar gekeken wordt wanneer men een hypotheek wilt afsluiten. Dit kan nadelige gevolgen hebben aangezien sommige hypotheken met een hogere rente gunstiger kunnen zijn.

De rente staat nog steeds erg laag, en het verschil tussen een korte en lange rentevaste periode is ook zeer klein. Bij wijze van spreken: Bij een lange rentevastheidsperiode betaalt u dus praktisch geen extra rente tegenover een extra zekerheid, of bij een korte periode loopt u nog wel een hoger risico maar ontvangt u geen lagere rente. Tevens is er nog een onderscheid tussen vaste en variabele renteperiodes.
Het beste is om de rente zo lang mogelijk vast te zetten.

Stabiliteit is belangrijk voor de hypotheekverstrekker. Dit betekent dat zowel een aantoonbaar stabiel inkomen van de hypotheeknemer als een stabiele huizenmarkt en een stabiele economie de hypotheekrente kunnen doen dalen.

Hypotheekvormen

Vanwege het grote aanbod van hypotheekverstrekkers is het vrijwel altijd mogelijk tot een hypotheek te komen die aansluit op uw persoonlijke situatie. Tevens wordt er vaak ruimte gelaten in eventuele toekomstige veranderingen. De zogenaamde ´combinatiehypotheek´ komt het meeste voor. Zo kunt u de voor- en nadelen combineren tot een perfecte verhouding.
Als u een inkomen heeft welke in redelijke verhouding staat tot de gewenste lening, kunt u heel veel eisen stellen aan de geldverstrekker.

Als gevolg van een wisselende economie zijn er veel verschillende soorten hypotheek-gerelateerde producten beschikbaar binnen de financiële markt, en omdat het recht op hypotheek een gewild recht is onder banken en andere geldverstrekkers is er veel concurrentie en dynamiek binnen de hypotheekmarkt.

Hypotheekaflossing

Ter aflossing van de hypotheek kan men tegenwoordig denken aan banksparen; een fiscaal aantrekkelijke manier om geld in te leggen. Hier kunt u bij een bank of beleggingsinstelling geld sparen op een geblokkeerde rekening.
Banksparen is nieuw, en wordt waarschijnlijk pas mogelijk vanaf 1 Januari 2008, als alles meezit.

Wanneer u uw hypotheek wilt gaan aflossen moet u een paar dingen in uw achterhoofd houden; Flexibilteit is belangrijk (ivm wetswijzigingen), in één keer aflossen laat geen weg meer terug (geen recht op hypotheekrenteaftrek), en aflossen wordt interessanter wanneer u ouder bent (opnieuw een hypotheek nemen is onvoordeling vanwege bijleenregeling).

Koopsubsidie

De koopsubsidie is een wet (aangepaste wijziging in de Wet bevordering eigenwoningbezit) die als doel heeft dat meer mensen met een lager of gemiddeld inkomen een eigen woning kunnen kopen. Dit gebeurd dan in de vorm van een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten door de overheid, waarmee het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker wordt gemaakt.
Deze subsidie is afhankelijk van uw inkomen, koopsom, hypthecaire leensom en leeftijd. Er is geen maximum gesteld (inkomen, hypotheeksom) waardoor het mogelijk is dat het bedrag aan subsidie op nul kan worden gesteld.
U kunt een proefberekening doen om te zien of u aan de voorwaarden voldoet.

Provisie

Een goed hypotheekadvies kan van grote waarde zijn, tussenpersonen bemiddelen hier bij. Elke hypotheekverstrekker heeft een eigen provisiepercentage. Deze tarieven kunnen per tussenpersoon sterk verschillen, en hangen ook af van de hypotheekvorm en het bedrag.

Retourprovisies kunnen ook aan de orde zijn. Dit komt meestal voor bij hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (en werkeloosheidsv.), en levensverzekeringen. De retourprovisie is het bedrag dat resteert na verrekening van de advieskosten met de eenmalige afsluitprovisie.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur

Een hypotheekadviseur kan als erkend worden gezien wanneer zij/hij staat aangeschreven in het register van de SEH. Zij worden dan als deskundig bevonden en zijn ervaren in het geven van hypotheekadvies. De erkenning van de SEH is een kwaliteitslabel.

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs is dus kort gezegd verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke erkenningsregeling. Deze regeling is van toepassing op alle individuele hypotheekadviseurs in Nederland (ongeacht waar, bijvoorbeeld bij: makelaar, zelfstandige bemiddelaar, intermediair, bank). Deze persoonsgebonden certificering schept vervolgens een duidelijkheid voor de consument.