Investeren en beleggen

Met investeren & beleggen gaat er een hele nieuwe wereld voor u open, met eindeloze mogelijkheden. Laat u zich informeren over de financieren, de opties en aanbevelingen.

Financiering
Een investering is een opoffering van tijd en geld waarmee pas op de lange termijn het betreffende doel wordt behaald. Om deze reden spreekt men hier niet over kosten, die grens ligt bij het tijdbestek van een jaar.

Banken financieren investeringen, maar daarnaast kunnen subsidies (rentetoelages, waardeborgfonds, kapitaal/leasingpremies) of risicokapitaalverschaffers (formele en informele kapitaalverschaffers) ook bemiddelen bij de financiering.

Investeringsmogelijkheden
Investeren bied tegenwoordig veel mogelijkheden aan. Zo kunt u bijvoorbeeld investeren in landen, cultuur, groeimarkten, en bio technologie. Elk hun eigen doel, tijdbestek en inzet.
Online investeren wordt ook steeds populairder.

Beleggen
Wanneer men met beleggen begint is een goed doordacht beleggingsplan een eerste stap. Een evenwicht vinden tussen verwacht rendement en risico is belangrijk, vooral om het interessant te houden. Het beste kunt u, om na te gaan welke manier van beleggen het beste bij u past, uw persoonlijke beleggersprofiel vaststellen. Bepalende factoren zijn hier; uw bestedingsdoel, beleggingshorizon (periode), hoogte van de inleg en het risico dat u wilt lopen.

In principe, beleggen doet u via de beurs. De organisatie van de Nederlandse effectenhandel berust bij Euronext.
Aandelen hebben een hogere verwachte opbrengst, maar zijn een groter risico vanwege de koersschommelingen. Risicomijdende beleggingsfondsen, obligaties, en spaarrekening bieden daarentegen meer zekerheid en bieden goede mogelijkheden.

Als u rechtstreeks belegt, schakelt u een commissionair in (tussenpersoon) om voor uw rekening aandelen te kopen of te verkopen. Om te kunnen handelen opent u bij de bank een effecten- of beleggingsrekening waarop u dan een bepaald bedrag stort. Met dit tegoed kunt u aandelen (of effecten) kopen.

Beleggingsfondsen
Het allereerste beleggingsfonds (wettelijk: beleggingsinstelling) , in de tweede helft van de 18e eeuw, had tot doel ervoor te zorgen dat men met een klein bedrag een goede spreiding van zijn gelden kreeg, en daarmee een kleiner risico (risicospreiding) liep om hun investering te verliezen.

Nog steeds, beleggingsfondsen zijn interessant voor mensen die niet over de nodige kennis beschikken, beleggen met kleine bedragen (tot 7500euro), of te weinig tijd hebben. Dit is mogelijk omdat de beheerders zorgen voor de aan- en verkopen in het fonds, en tussentijdse benodigde acties zelf uitvoeren.

Tevens worden mogelijkheden aangeboden waar men als particulier moeilijk aan kan komen (bijvoorbeeld beleggen in aandelen en markten in Japan, Verre Oosten etc.). Andere voordelen van beleggen in beleggingsfondsen is de risicospreiding.

Beleggingfondsen kunnen besloten of open zijn. De participaties van een open fonds zijn vrij verhandelbaar, en kunnen op de beurs genoteerd worden. Bij een besloten fonds staan de participaties opnaam, waardoor deze geen beursnotering hebben.
Er zijn verschillende prijsvormingen van participaties; open-end, closed-end, en semi-open-end fonds.

Beleggingsproducten
Er zijn allerlei nieuwe producten op de markt gekomen die de belegger enige zekerheid bieden. Hier wordt verwezen naar structured products, een verzamelnaam voor beleggingsproducten die zijn samengesteld uit (ookwel: gestructureerd) verschillende effecten, zoals aandelen en obligaties in combinatie met derivaten als opties en futures.

De waarde hiervan wordt afgeleid van de waarden van de onderliggende effecten. Voorbeelden zijn hefboomproducten (Turbo´s), Speeders, couponproducten en garantiefondsen.

Een beleggingsproduct dat de laatste jaren in opmars is, is de warrant (uitgegeven door een bedrijf of financiele instelling). Hier zijn er vaak verscheidene contracten nodig voor het verkrijgen van een onderliggende waarde.

Duurzaam beleggen
Duurzaam beleggen (maatschappelijk verantwoord/ ethisch beleggen) gaat in principe op dezelfde manier als normaal beleggen, behalve dat men hier, naast financiele criteria, ook let op bepaalde duurzaamheidscriteria, wanneer men in een onderneming belegd. Dit maakt de belegger kapitaalverschaffer van een onderneming (kopen van aandelen), en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de activiteiten van deze betreffende onderneming. Bepaalde ondernemingen worden bewust vermeden i.v.m. nadelige activiteiten als bijvoorbeeld milieuvervuiling.

Men belegd gewoonlijk in aandelen, obligaties, of specifieke duurzame beleggingsfondsen. Gestructureerde beleggingsproducten maken beleggen mogelijk. Dit zijn producten op maat, en staan voor aanvaardbaar riscio en goede rendementen; een prima aanvulling op uw beleggingsstrategie

Duurzame fondsen
Bij het beleggen in duurzame fondsen kunnen er twee groepen onderscheiden worden; passieve en actieve.
De passieve beleggingsfondsen doorstaan de toets van duurzaamheid. De actieve fondsen maken daarnaast nog specifieke duurzame producten of technologieen, bijvoorbeeld alternatieve energievormen.
Deze fondsen bestaan uit aandelen in beursgenoteerde ondernemingen en/of obligaties (-staats). De selectie van deze aandelen en obligaties gebeurt op basis van criteria die weer per bank kunnen verschillen.

Groene fondsen
Groenfondsen worden door meerdere banken aangeboden en zijn vergelijkbaar met de groencertificaten. Deze fondsen vallen onder de fiscaal gunstige regeling ‘maatschappelijke beleggingen’. Groenfondsen investeren in door de overheid goedgekeurde milieuprojecten (windmolens, biologische wijzen, zonne-energie). Het rendement is echter laag wanneer u in een Groenfonds belegt. Deze leningen (aan de groene projecten) zijn namelijk alleen mogelijk tegen een lage rente. Ter compensatie krijgt de belegger van de overheid een belastingvoordeel.

Fondsen
Naast duurzame en groenfondsen is er ook nog een aanbod van sociaal ethische fondsen. Deze gelden worden gebruikt voor ethische doeleinden zoals bijvoorbeeld de microkredieten in ontwikkelingslanden. Ze dragen bij aan de ontwikkeling in de derde-wereldlanden. Eveneens hebben ze de hogere vrijstelling voor vermogensrendementsheffing.

Dutch Securities Institute
De onafhankelijke Klachtencommissie van het DSI (voorheen Klachtencommissie Beursbedrijf) kan benadert worden wanneer men (beleggers) meent de dupe te zijn van foutieve uitvoering van hun orders of andere foutieve handelingen van hun bank of commissionair.
Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het beleggend publiek in de effectenbranche te versterken. Daarnaast richten ze zich op het bevorderen van de kwaliteit en de integriteit van personen die in de handel/bemiddeling/advertising/beheer van effecten actief zijn. Ze behandelen klachten over effectendiensverlening waarbij een bij het DSI geregistreerde deelnemer betrokken is.
Het is eerder tot stand gekomen op initiatief van de toenmalige AEX (tegenwoordig Euronext Amsterdam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *