Rente

Wanneer men geld leent, wordt hierover rente betaald. Hier wordt een overeenkomst over opgesteld met verkoop- en leningvoorwaarden (incl. maatregelen).
In geval van een te late betaling zal de schuldeiser in eerste instantie een extra rente in rekening brengen, genaamd een boeterente. Dit gaat soms ook in combinatie met een bedrag om de incassokosten te dekken.
Naarmate de betreffende persoon zijn verplichtingen langer uitstelt (betaling) worden de incassomaatregelen zwaarder. Dit kan op zijn tijd weer leiden tot het inschakelen van een incassobureau (of deurwaarder), of zelfs faillissement van de schuldenaar.

Voordelen en nadelen

Een voordeel van de optie om rood te kunnen staan is dat men niet in de knoop komt wanneer er verplichte, dringende rekeningen moeten worden betaald, wanneer men hier zelf op dat moment geen geld voor heeft. Dit scheelt op zijn plaats weer voor boetes, extra administratiekosten of nog erger, de kosten voor een incassobureau.

Een nadeel is dat er echter een hoge rente moet worden betaald. Dit wordt telkens van uw saldo afgehaald, waardoor het dieper wegzakken in schulden wordt doorgezet. Het is moeilijk om vervolgens weer uit deze cirkel te komen. Rood staan werkt tevens de gedachte in de hand dat men meer geld tot zijn beschikking heeft, wat meer geld uitgeven uitlokt.

Ongemerkt rood staan

Veel banken hanteren een valutair betalingssysteem, wat betekend dat het geld wel op de rekening staat maar dat het valutair nog niet bij de bank aanwezig is. Wanneer er op dat moment geld wordt uitgegeven staat u ongemerkt rood. Banken die een valutair betalingssysteem hanteren beschouwen dit als rood staan, hierover wordt rente berekend en dat bedrag kan behoorlijk oplopen.

Oplossingen

Wanneer men zich in de schulden bevind is het de bedoeling deze zo snel mogelijk weg te werken, althans, voorkomen dat ze een lastige post worden en men in de problemen komt. Echter hebben veel mensen financiele problemen.

Verstandig is om eerst een begroting op te stellen, uw aflossingscapaciteit te berekenen, en vervolgens uw schulden in kaart te brengen. Er bestaat ook aanbod van hulpverleners die bemiddelen in het opzetten van een plan van aanpak om u weer schuldenvrij te krijgen, en tips geven voor de toekomst.

Tevens is het goed om te sparen, zodat u geld heeft wanneer u een financiƫle tegenvaller krijgt. Een ander voordeel hiervan is dat u rente krijgt uitgekeerd over uw spaargeld. U kunt ook de periode waarin uw rente vaststaat verlengen, zodat u het renterisico verkleind. Bovendien kunt u uw rente van vast in variabel laten omzetten (wanneer de rente laag is). Hieraan zitten echter kosten verbonden, dus informeer hierover.