Sparen

Duurzaam sparen

Bij duurzaam sparen (oftwel maatschappelijk verantwoord sparen, groen sparen) praten we voornamelijk over spaarrekeningen, deposito´s en groencertificaten. In Nederland zijn er veel rekeningen beschikbaar waarvan het geld uitsluitend voor duurzame en maatschappelijke doeleinden (mens & milieu) worden uitgeleend. Voorbeelden zijn mensenrechten, milieubeleid, eerlijke handel en duurzame productie van goederen en diensten.

Wanneer men geld spaart via de groencertificaten wordt dit geinvesteerd in groenprojecten, goedgekeurd door de overheid. Dit waardepapier heeft een vaste looptijd, een vaste rente, en fiscale voordelen. De rente die hierop wordt ontvangen is belastingvrij.

 Zakelijk sparen

Bedrijven willen vaak hun overtollige werkkapitaal ergens veilig onderbrengen, en hetzelfde geldt voor verenigingen en stichtingen, die hun financiele reserves willen waarborgen. Dit alles natuurlijk tegen een goede rente en volledige opname vrijheid.

Hierbinnen zijn ook weer diverse mogelijkheden te realiseren, bijvoorbeeld als men een bepaald bedrag wilt reserveren voor doeleinden in de toekomst.

Spaarinformatie

De invloed van het Internet heeft geleid tot het begrip ´internetsparen´. Dit houd in dat men geen afschriften meer thuis ontvangt, en de bank hier dus kosten bespaard. De bank keert hiervoor tevens een iets hogere rente uit.

Rente

Rente (oftewel interest) is de vergoeding die men krijgt wanneer er geld wordt uitgeleend. In het geval van sparen wordt er geld ´uitgeleend´ aan de bank. In ruil betaald de bank u hier rente voor.

Er worden met regelmaat nieuwe spaarrekeningen aangeboden, voornamelijk door de grotere banken. Hier zitten vaak nieuwe voorwaarden aan verbonden, en interessantere rentepercentages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *